zorg met cijfers

Wat biedt CuraCount

Met 18 jaar werkervaring in ziekenhuizen, ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en GGZ beschik ik over de nodige kennis van de financiële verslaglegging in de zorg, maar ook van de specifieke processen en bedrijfscultuur.

Ik ben inzetbaar als manager van een financiële- en/of cliëntenadministratie, maar ook als controller en projectleider. Op mijn bord kunnen zaken neergelegd worden als begrotingen, business cases, maandrapportages, jaarrekening, liquiditeitsbeheer, nacalculaties en rekenstaten. Ik ben bekend met de kaderregeling AO/IC, de WMO, de AWBZ en de Zorgverzekeringswet met in het bijzonder de ZZP- en DBC-financiering. In mijn interim-opdrachten ervaar ik dat mijn mensgerichte aanpak en kennis van de (administratieve) processen en regelgeving in de zorg, in een kort tijdbestek leidt tot een goede samenwerking met de collega's. Deze basis leidt tot het gewenste draagvlak en inzet om de dienstverlening op het juiste niveau te houden of te brengen en om wenselijke veranderingen met elkaar vorm te geven en door te voeren. Ik draag zorg voor een duidelijke communicatie- en overlegstructuur.

Ook inzetbaar ben ik voor het slaan van een brug tussen financiën en de zorg. Financiën is ondersteunend aan de zorg en zal ervoor moeten zorg dragen dat de zorgmanager zich eigenaar voelt van de financiële informatie en deze herkent.